Fysio-Symmetria
Sydämellisiä kohtaamisia arjessa
 

Lapsille

Lasten fysioterapia edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. On ymmärrettävä lapsen psykomotorisen kehityksen vaiheet ja sen muutokset eri ikäkausina sekä tunnistettava poikkeavuudet. Lähestymistapana käytämme NDT, Bobath -terapiaa (Neuro develomental treatment), joka on maailmanlaajuisesti tunnettu, tutkittu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa.

Lue lisää...

NDT, Bobath -lähestymistavassa tavoitteena on edistää niiden henkilöiden kuntoutumista ja mahdollistaa heidän toimintakykyään ja osallisuuttaan, joilla on hankaluuksia asennon liikkeensäätelyssä keskushermostovauriosta tai muusta sen kaltaisesta tilasta johtuen.

Lähestymistavan ja käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat asiakkaalle asetetut tavoitteet, lapsen ja perheen tarpeet sekä voimavarat. Teemme tiivistä yhteistyötä perheen, lasta hoitavien ja kuntoutustoimintaan osallistuvien tahojen kanssa.

Näytä vähemmän

Asiantuntijat

Mikko

Mikko Saarivainio

Mikko Saarivainio

Vastuualueenani on lastenfysioterapia Kuopion ja lähiseutujen alueella.

Koko työuran olen toiminut neurologisen fysioterapian parissa, aluksi aikuispuolella KYSissä ja Neuronissa sekä 2010 vuodesta lähtien lastenfysioterapeuttina.

Työskentelen lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa. Olen käynyt NDT, Bobath -terapeutin erityiskoulutuksen, joka antaa minulle laaja-alaisen pohjan lasten neurologiseen kuntoutukseen, ottaen huomioon asiakkaan iän, kehitystason ja toimintakyvyn.

Vahvuudekseni koen lapsen ja perheen kohtaamisen. Työssäni on tärkeää luoda turvallinen ja välitön yhteys lapsen kanssa, jotta hänen toimintakyvyn ohjaus ja tukeminen onnistuisi.

Koulutus

puh. 050 564 9102
mikko@fysiosymmetria.fi

Katja

Katja Remes

Katja Remes

Vastuualueenani on lastenfysioterapia.

Lasten fysioterapiassa minua inspiroi lasten positiivinen maailmankuva, mikään ei ole mahdotonta. Erityislasten osallisuus ja osallistuminen ovat mielestäni pääasiat ja siksi perhelähtöinen lähestymistapa on tärkeää. Tätä tukee työskentely lapsen omassa toimintaympäristössä.

Lastenneurologisen kuntoutukseen vaadittavaa erityiskoulutusta olen hankkinut käymällä NDT, Bobath -koulutuksen sekä päivittämällä osaamistani säännöllisesti osallistumalla syventäviin koulutuksiin.

Toimenkuvaani kuuluu myös allasterapia sekä kommunikaation tukemiseksi hallitsen myös tukiviittomat. Työskentelen Iisalmessa ja alueen lähikunnissa.

Koulutus

puh. 050 496 5663
katja@fysiosymmetria.fi

Päivi

Päivi Karjalainen

Päivi Karjalainen

Olen Päivi Karjalainen. Fysioterapeutiksi opiskellessani kiinnostuin neurologisesta fysioterapiasta, erityisesti lasten fysioterapiasta. Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt vaikeavammaisten kuntoutujien kanssa. Vuosien mittaan kävin lasten fysioterapiaan liittyvissä koulutuksissa.

Toteutan fysioterapiaa NDT, Bobath -lähestymistavan mukaan, ottaen huomioon asiakkaan iän, kehitystason ja arjessa selviytymisen. Lasten fysioterapia toteutetaan leikki- ja toimintatilanteissa lapsen luonnollisessa ympäristössä. Olen opiskellut viittomakieltä ja tarvittaessa käytän viittomia apuna terapiatilanteissa.

Minulle erityisen tärkeää lasten fysioterapiassa on ottaa huomioon lapsen ja perheen tarpeet sekä yhteistyö kaikkien kuntoutujien ympärillä toimivien kanssa. Palkitsevinta työssä on lapsen hymy, onnistuneen suorituksen jälkeen. Toimin Kuopiossa ja lähiympäristössä.

Koulutus

puh. 050 468 1464
paivi@fysiosymmetria.fi

Päivi

Niina Ihanus

Niina Ihanus

Vastuualueenani on lasten fysioterapia Kuopion ja lähikuntien alueella.

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2003 ja lasten parissa työskennellyt melkein koko työurani. Työskentelin 13 vuoden ajan Kysissä jossa työskentelin monentyyppisten lasten ja perheiden kanssa. Mm. kirurgiset lapset, lastentaudit, vauvat ja keskoset, syöpää sairastavat ja neurologiset lapset kuuluivat työhöni.

Vuonna 2018 aloitin Fysiosymmetriassa lasten fysioterapeuttina.

Lapsissa minua kiehtoo lasten ilo ja innostus. Lasten kanssa työskentelyssä minulle on tärkeää lapsen kanssa aitoon vuorovaikutukseen pääseminen ja leikki.

Lapsen omien mielenkiinnon kohteiden löytäminen ja harjoittelu kohti lapsen tavoitteita ohjaavat työtäni. Perheen ja lähiympäristön kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa työtäni.

Koulutus

  • fysioterapeutti amk 2003
  • lastenfysioterapeuttina vuodesta 2006

Lastenalueen syventäviä koulutuksia:

  • tukiviittomat 2009
  • lasten fysioterapian koulutus oppisopimuksena vuonna 2010
  • neurologisen lapsen moniammatillinen kuntoutus vuonna 2014
  • tuki-ja liikunta elin koulutus 2016
  • ICF 2016
  • lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutuksessa 2017
  • mittarikoulutus lasten toimintakyvyn mittareista 2017

puh. 050-4658529
niina@fysiosymmetria.fi

Kuvia

Neurologinen fysioterapia

Toteutamme lapsen tavoitteellista fysioterapiaa lapsen luonnollisessa ympäristössä. Terapian keskeisiä periaatteita on luoda lasta motivoiva ja innostava terapiatilanne. Työtämme ohjaa ICF käsitteistö, jossa korostetaan lapsen vahvuuksia sekä hänen mahdollisuuttaan osallistua.

Fysioterapeutti on tiiviissä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa ja käyttää kommunikoinnin tueksi korvaavia menetelmiä. Hyvä vuorovaikutus lapsen kanssa perustuu tarkkaan havainnointiin ja herkyyteen oppia tuntemaan lapsi yksilöllisesti. Perheen ja lähipiirin ohjaaminen kuuluu fysioterapiaprosessiin, joka edistää lapsen tavoitteeseen pääsyä.