Fysio-Symmetria
Sydämellisiä kohtaamisia arjessa
 

Aikuisille

Palveluihimme kuuluu Neurologinen fysioterapia nuorille, aikuisille ja ikääntyville. Lisäksi tarjoamme tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapiaa, akupunktiota, Lymfa-hoitoja sekä Voice Massagea. Fysioterapialla hoidetaan kipua, kuntoutetaan neurologisia sekä tuki- ja liikuntaelin vammoja, edistäen työ- ja toimintakykyisyyttä. Fysioterapialla pyritään myös ennaltaehkäisemään vaivojen uusiutuminen.

Lue lisää...

Fysioterapia alkaa kuntoutujan terveyden, liikkumisen ja toimintarajoitteiden arvioimisella. Näiden tietojen perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, joka pitää sisällään tarvittavat hoitomenetelmät sekä yhteistyön tarvittavien yhteistyökumppanien kanssa.

Fysioterapeutti arvioi myös tarvetta apuvälineiden käyttöön, tekee suosituksen apuvälineen hankinnassa ja ohjaa apuvälineiden käytössä.

Fysioterapia voi toteutua asiakkaan tarpeiden mukaan hoitotiloissamme, asiakkaan kotona, palvelukodissa, päivätoiminnassa, koulussa tai vaikkapa uimahallilla allasterapiana. Toimimme yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa asiakkaan arjen toimintojen tukemiseksi.

Näytä vähemmän

Asiantuntijat

Jaana

Jaana Räsänen

Jaana Räsänen

Työskentelen vaikeavammaisten ja neurologisten nuorten ja aikuisten fysioterapeuttina (Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Lisäksi hoidan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista kärsiviä asiakkaita vankalla ammattitaidolla, joka pitää sisällään jatkuvan kouluttautumisen. Teen myös allasterapiaa ja kotikäyntejä. Toiminta-alueenani on Iisalmi ja sen ympäristökunnat.

Terapiatyössä koen tärkeäksi löytää asiakkaan omat voimavarat ja mielenkiinnon alueet, jotka motivoivat kuntoutumisen polulla. Esteet on tehty ylitettäviksi! Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien fysioterapiassa mielestäni on tärkeää huomioida niin manuaaliset hoitomenetelmät kuin myös aktiiviset, terapeuttiset harjoittelumenetelmät, toinen toistaan tukien ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Koulutus

 • Fysioterapeutti AMK 2001
 • McKenzie Menetelmä® (MDT) - Mekaaninen diagnosointi ja terapia, 2004
 • Bobath -menetelmä - Aikuisneurologinen arviointi ja terapia, 2009
 • Lasten neurologisen kuntoutuksen koulutus 2009
 • Fysioterapeuttien Akupunktiokoulutus 2017
 • Fasciamanipulaatio - Stecco Level 1 2018

Lisäksi minulla on eripituisia koulutuksia vuosien varrelta mm.

 • Kinesioteippaus
 • Fasciarankenteiden manuaalinen käsittely
 • GAS (Goal Attainment Scaling)
 • Hyvänlaatuinen asentohuimauksen hoito
 • Refleksologian peruskurssi (Vyöhyketerapia)
 • Perinteinen jäsenkorjaus peruskoulutus
 • Tukiviittomat
 • Vesiliikunta fysioterapiassa

puh. 044 588 8232
jaana@fysiosymmetria.fi

Kirsi

Kirsi Kotilainen

Kirsi Kotilainen

Hei, olen Kirsi Kotilainen. Tarjoan neurologista kuntoutusta aikuisille sekä tuki- ja liikuntaelinoireisille asiakkaille.

Suunnittelen yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopivan kuntoutuksen erilaisin fysioterapian keinoin huomioiden asiakkaan fyysiset vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet. Yhteistyössä asiakkaan kanssa voimme ylläpitää ja kehittää hänen liikunta-/toimintakykyään.

Fysioterapian eri keinoin voidaan lievittää kipua, ennalta ehkäistä ja hoitaa sekä kuntouttaa olemassa olevia tuki- ja liikuntaelin vammoja. Fysioterapia voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, uimahallissa tai Fysio-Symmetrian toimitiloissa. Ammattitaitoani kehitän osallistumalla alamme täydennyskoulutuksiin.

Koulutus

 • Fysioterapeutti 2011
 • Koulutettu hieroja 1998
 • Fasciamanipulaatio - Stecco Level 1 2018

Muu koulutus

 • Fasciarakenteiden manuaalinen käsittely
 • Kinesioteippaus
 • Fysiokimppa

Erityisosaaminen

 • Bobath -menetelmä - Aikuisten neurologinen kuntoutus
 • Akupunktio
 • Hyvälaatuisen asentohuimauksen hoito

puh. 044 571 5133
kirsi@fysiosymmetria.fi

Sanna-Mari

Sanna-Mari Bergqvist

Sanna-Mari Bergqvist

Olen yli 20-vuotta alalla toiminut fysioterapeutti. Aikuisneurologian työtäni on syventänyt Bobath-koulutus ja nestekiertoa parantava, turvotuksia vähentävä lymfaterapia on Vodder-säätiön mukainen. Näitä opintoja olen käyttänyt työssäni hyväksi lähes parikymmentä vuotta. Hengitys- ja äänentuottoalueen sekä purennan ongelmiin käytän opiskelemaani Voice Massagea. Työni lähtökohtana on asiakkaan omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Koulutus

puh. 044 300 4141
sanna-mari@fysiosymmetria.fi

Kuvia

Neurologinen fysioterapia nuorille, aikuisille ja ikääntyneille

Neurologinen vamma tai sairaus tuo rajoituksia toimintakykyyn ja haasteita arkielämän toimintoihin. Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä helpottaa arjen toimintoja. Kuntoutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja rohkaista asiakasta liikkumaan ja toimimaan monipuolisesti neurologisesta sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kun liikkuminen helpottuu ja arjen toiminnot sujuvat, myös elämänhallinta lisääntyy.

Bobath-menetelmä

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet Neurologineen fysioterapiaan ns. Bobath-konseptin mukaiseen terapiamenetelmään.

Lue lisää...

Bobath-menetelmä on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa, jonka avulla on mahdollista arvioida ja hoitaa kuntoutujia, joilla on keskushermoston vaurioista johtuvia toimintahäiriöitä, liikkumisen ja liikkeiden häiriöitä tai asennon säätelyyn liittyviä vaikeuksia.

Kuntoutuksessa Bobath-menetelmä tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita. Lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön sosiaalisessa ympäristössä. Bobath -lähestymistavassa kuntoutuja nähdään aktiivisena oppijana ja terapiassa korostetaan ihmisen yksilöllisyyttä kokonaisvaltaisuutta kaikilla elämän osa-alueilla.

Näytä vähemmän

Tuki- ja liikuntaelinhoidot

McKenzie menetelmä - Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkavat potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella. Huomio on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen itsehoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella.

Lue lisää...

Sentralisaatio-ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan ääriosissa voimistuen ja paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:

 1. Poistaa kipu
 2. Palauttaa rangan täydellinen toiminta
 3. Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu yksilöllisistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipujaksojen eli episodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä sekä minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti.

McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta ja erotusdiagnostisoida vastaavasti myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa, muuta lääketieteellistä hoitoa tai terapiaa.

Lähde: Suomen McKenzie instituutti

Näytä vähemmän

Lymfaterapia

Lymfaterapia on turvotuksen vähentämiseksi kehitetty hoitomuoto. Lymfahieronta on kevyttä, tiettyihin suuntiin tapahtuvaa rytmikästä pumppaamista. Lymfahieronnan tarkoitus on kiihdyttää vamma-alueen imusuonten toimintaa, laukaista, yleensä kivusta johtuvia, imusuonten kramppeja sekä estää verenpurkauksien sidekudostumia.

Lue lisää...

Lymfahieronnalla voidaan myös vähentää arven muodostumisessa tavallisesti syntyvien kiinnikkeiden muodostumista. Manuaalinen lymfaterapia elvyttää imusuonten toimintaa ja edistää imunesteen virtausta.

Turvotus heikentää kyseisen kehon osan toimintaa kuten esim. nivelen liikettä. Turvotus lisää kudoksiin kohdistuvaa painetta ja näin ollen aiheuttaa liikerajoitusta sekä kipua. Näin tapahtuu myös esim. leikkausten jälkeen.

Turvotus merkitsee sitä että kudoksessa on liikaa kudosnestettä Imunestekierron toiminnan häiriintyessä keho ei itse pysty hoitamaan kudokseen syntynyttä ylimääräistä nestekuormaa. Turvotuksessa siis kudoksen nestekuormitus on kasvanut kun samalla kuljetuskapasiteetti on heikentynyt. Manuaalisen lymfaterapian otteet ovat hyvin kevyitä ja rytmisiä tukien imusuonten omaa supistustoimintaa.

Näytä vähemmän

Voice Massage -terapia

Hierontahoito, jonka tavoitteena on rentouttaa ja tasapainottaa hengitykseen, äänentuottoon ja purentaan osallistuvia lihasryhmiä.

Akupunktio

Akupunktio poistaa kipua sekä paikallisesti että yleisesti, nostaa kipukynnystä ja rentouttaa.

 • Akuutin tai kroonisen kivun hoidossa
 • Migreeniin ja jännityspäänsärkyyn
 • Unettomuuteen
 • Stressin ja sen oireiden hoidossa
Lue lisää...

Akupunktion vaikutus perustuu siihen, että akupunktiopisteitä ärsytetään neulalla, mikä käynnistää keskushermoston kautta endorfiineihin perustuvan kehon oman kivunlievitys mekanismin. Neulottamisessa käytetään myös ns. triggeripisteitä eli kipualueella sijaitsevia kipupisteitä.

Näytä vähemmän